Lead

Jan 11 08 1:56 PM

Tags : :

Приветствам Великата Майка Венера.
Свещени са твоите имена.

Приветствам Венера Вертикордия,
Която се издига от морето.
Бъди с нас и ни благослови,
Отвори сърцата ни един към друг.

Свята си ти,
Променяща сърцата,
Благословена бъди!

Приветствам Венера Витрикс,
Която побеждава чрез любовта.
Бъди с нас и ни благослови,
И нека побеждаваме чрез любовта и състраданието.

Свята си ти,
Победоносна любовница,
Благословена бъди!

Приветствам Венера Генетрикс,
Която е Майка на живота.
Бъди с нас и благослови ни,
За да се изпълним с творчески сили и страст.

Свята си ти,
Сила на съзиданието,
Благословена бъди!

Приветствам Венера Ерицина,
Която е Свещената блудница.
Бъди с нас и благослови ни,
За да можем да се наслаждаваме на свещеното ни обединение.

Свята си ти,
Любовница на живота,
Благословена бъди!*благодарности на Arhimikus
Отново нещо силно и полезно.

Take time to be delicious!
Intent!